Stavebnictví

Demolice a bourací práce

Zakládání staveb

Stavba průmyslových hal a objektů

Stavba různých nebytových objektů (např. dětská hřiště, regulační plynové stanice, zemědělské objekty apod.)

Zemní práce

Výstavba komunikací a chodníků

Pokládka zámkové dlažby

Pokládka živičných povrchů

Příprava pro výstavbu bytových staveb

Příprava pro výstavbu průmyslových objektů

Inženýrské sítě

Výstavba kabelového vedení NN a VN

Veřejné osvětlení

Plynofikace

Vodovody

Kanalizace

Zámečnická výroba

Zakázková kovovýroba

Svařování kovů i nerezu

Telekomunikace

Záfuk optických kabelů

Tlakové zkoušky optických trubek

Montáž telekomunikačního zařízení

Další služby

Zemní protlaky

Půjčovna drobné stavební mechanizace